Onze school

Onze missie & visie

Lees meer

Veilig leren met aandacht

Lees meer

Opvang

Lees meer

Werken vanuit de Bron van Leven!

Ieder kind is uniek en heeft een andere aanpak nodig. Hiervoor willen we als school een fundament leggen dat gebaseerd is op drie pijlers: Identiteit, vertrouwen en kwaliteit

Identiteit

• Ieder kind is een uniek schepsel van God met eigen gaven en talenten • Een open aannamebeleid voor kinderen van ouder(s) die de grondslag respecteren. • Het evangelie is een boodschap voor alle kinderen • Onderwijs wordt zoveel mogelijk op maat aangeboden • Leerkrachten zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie • Er is oog en respect voor verschillen tussen volwassenen en tussen kinderen • Openheid, tolerantie en onderlinge solidariteit worden gestimuleerd

Vertrouwen

• Vertrouwen op God als Bron van inspiratie in het dagelijks leven en werken • Vertrouwen in jezelf om je kwaliteiten optimaal in te zetten en te verbeteren • Vertrouwen in, én openheid naar elkaar om van elkaar te leren • Vertrouwen dat een ieder verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen gedrag • Vertrouwen op leidinggevenden en leerkrachten • Vertrouwen op veiligheid binnen de school

Kwaliteit

• Onze leerlingen worden goed toegerust voor het voortgezet onderwijs en verantwoordelijk burgerschap • Onze leerlingen kunnen hun talenten veelzijdig ontwikkelen: cognitief, creatief, motorisch en sociaal-emotioneel • Onze leerlingen doen er toe! • Onze medewerkers zijn didactische en pedagogische professionals

Wij maken u graag wegwijs op de school of maken kennis tijdens een gesprek.

Ik wil kennis maken

Neem een kijkje in het dagelijks leven op onze school. We helpen elkaar en hebben respect voor de ander!