U bevindt zich hier: De Bron » Handelingsgericht werken

Handelingsgericht werken

Op CBS De Bron werken we volgens de methodiek van Handelingsgericht werken (HGW). HGW is een planmatige en cyclische manier van werken, waarbij waarnemen, begrijpen, plannen, organiseren en uitvoeren elkaar opvolgen (Pameijer, Van Beukering & De Lange, 2009).

HGW werkt vanuit zeven punten:
1 De onderwijsbehoeften van leerlingen staan centraal 
2. Het gaat om afstemming en wisselwerking
3. De leerkracht doet ertoe
4. Positieve aspecten zijn van groot belang 
5. We werken constructief samen
6. Ons handelen is doelgericht
7. De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant”
(Pameijer, Van Beukering & De Lange, 2009, p15).

Op CBS De Bron wordt gewerkt binnen ParnasSys met groepsplannen voor rekenen, lezen, spelling. Het groepsplan sociaal-emotioneel wordt in fases geïmplementeerd (samenvoegen van ZIEN en KWINK).
 

Binnen ons onderwijs houden wij rekening met verschillen tussen kinderen. Daarom werken wij met niveaugroepen qua instructie en verwerking. We proberen kinderen zo veel mogelijk tegemoet te komen qua leerstijl, leertempo en leerniveau. Om dit werkbaar te maken clusteren we kinderen met (specifieke) onderwijsbehoeften. Dit kunnen onderwijsbehoeften zijn op cognitief gebied, zoals een verlengde instructie, een stappenplan, concreet materiaal of een eigen leerlijn. Ook kunnen dit onderwijsbehoeften zijn op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling of het gedrag. Dan valt er bijvoorbeeld te denken aan voorspelbaarheid, pictogrammen en een aparte werkplek.

Ouders worden op verschillende wijzen in de HGW cyclus betrokken door het startgesprek, rapportbespreking (2 keer in het jaar), spreekweekcontacten (optioneel maandelijks) en begeleiden van kinderen thuis. Ouders worden ook gevraagd voor activiteiten op school (bv hulp bij lezen). Ouders zijn altijd welkom om contact te leggen met leerkrachten/directie/IB. Binnen de cyclus is er ook contact met externe begeleiders zoals Schoolbegeleidingsdienst en Schoolmaatschappelijk werk.