U bevindt zich hier: De Bron » Identiteit

Identiteit

Christelijke Identiteit Op Christelijke Basisschool De Bron geven we onderwijs vanuit Bijbels perspectief. Dat houdt in dat we (voor)leven zoals Jezus Christus ons leert in de Bijbel. De Bijbel is ook de norm voor onze omgang met de kinderen, de ouders en elkaar. Het is trouwens ook te zien in de schoolnaam van onze school: CBS De Bron. Wij geloven dat de Bijbel het Woord van God is. Van harte stemmen we in met een kerntekst uit de Bijbel: “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” (Johannes 3 : 16). Vanuit deze identiteit hebben wij de volgende kenmerken voor onze school geformuleerd:

• We weten ieder kind door God geschapen en geliefd is ;
• We willen ieder kind in aanraking brengen met de inhoud van de Bijbel;
• We willen aan ieder kind de aan de Bijbel ontleende normen en waarden overdragen;
• Ieder kind is buitengewoon waardevol en de moeite meer dan waard om ons voor in te zetten.

Samen in de school

Onze hoofdregel is gebaseerd op de woorden van Jezus: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat , maar eeuwig leven heeft.” Daarmee geven wij ook aan dat wij leven vanuit deze Bron (De Bijbel). Hiervan afgeleid hebben wij 4 schoolregels:
1. We zorgen dat ieder zich veilig voelt
2. We houden rekening met elkaar en respecteren elkaar wie wij zijn.
3. We zijn zuinig op elkaar, elkaars spullen en die van de school.
4. We houden onze school binnen en buiten netjes Wij besteden onder andere op de volgende manieren aandacht aan onze christelijke identiteit.

In de groepen
Aan het begin en einde van elke dag bidden en danken we God. De leerkracht is vrij om daar gevarieerde vormen voor te gebruiken: zingend, een rol voor de leerlingen of door de leerkracht zelf. Er worden wekelijks een aantal Bijbelverhalen verteld. We gebruiken de methode Kind op Maandag. In alle groepen worden er Bijbelse liederen aangeleerd en gezongen. Vanaf groep 3 worden deze volgens een jaarrooster aangeleerd. 

Christelijke feesten
Er wordt in school uitgebreid aandacht besteed aan de christelijke feesten. Kerst en Pasen en Pinksteren worden in breed schoolverband gevierd. Hemelvaart krijgt aandacht in de klassen door de verhalen te vertellen, liederen aan te leren en/of door creatieve verwerkingen.

Themadienst
In samenwerking met de Kerk naast de school (’t Visnet) vindt er jaarlijks, op een zondag in januari, een themadienst plaats. Ouders en andere belangstellenden worden uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn. In de week voorafgaand aan de themadienst wordt het thema uitgewerkt, de verhalen verteld en besproken, creatieve werkjes horend bij het thema uitgewerkt en liederen passend bij het thema geleerd. Ook komt de voorganger van de Kerk een bezoek aan de kinderen brengen. De ervaring is dat de Kerk zich inspant om een goede gastheer voor de kinderen te zijn. De school en kinderen passen zich aan, aan de gewoontes die gebruikelijk zijn in ’t Visnet. (PKN)

Bid- en dankdagdienst
Tijdens bid- en dankdag gaan alle klassen ’s morgens naar de kerk. Ouders en grootouders en overige belangstellenden zijn welkom om de dienst mee te maken. De voorganger brengt voor de dienst een bezoek aan alle klassen om samen met school de dienst invulling te geven.

CBS de Bron, een christelijk basisschool die betekenisvol, en met meerwaarde, iets wil betekenen in onze samenleving met de Bijbel als leidraad.