U bevindt zich hier: De Bron » Leerlingenraad

Leerlingenraad

Kwaliteitszorg is iets waar alle scholen in Nederland aandacht aan besteden. Ouders mogen periodiek hun mening geven, verbeterpunten uit de inspectierapporten krijgen aandacht. Maar wat mogen leerlingen? Leerlingen mogen periodiek ook hun mening geven maar ze mogen op CBS De Bron ook dichter betrokken worden bij de dagelijkse gang van zaken. Wat vinden zij? Zij kunnen vaak heel zinnige dingen noemen waar een team niet altijd direct aan denkt. Die dingen kunnen via de leerlingenraad naar voren komen. De school draait om de kinderen. Het is belangrijk om te weten wat er in de kinderen omgaat, te luisteren naar wat er speelt en er vervolgens met elkaar mee aan het werk te gaan.

Elk jaar wordt er een leerlingenraad gevormd, 8 leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 worden verkozen en vertegenwoordigen hun klas een schooljaar lang. In de nieuwsbrieven kunt u lezen waar de leerlingenraad over vergaderd heeft!