De Bron werkt vanaf schooljaar 2024-2025 samen met SKH /Kinderopvang Harderwijk, een externe organisatie die voorschoolse en buitenschoolse opvang biedt voor kinderen van 2-13 jaar.  Samen staan we voor een goede start, voor een vertrouwde basis en voor blije kinderen. SKH biedt opvang voor meerdere scholen van Stichting voor Christelijk Onderwijs (VCO) Harderwijk.

Voor jonge kinderen is elke dag een ontdekkingstocht… Bij  de speelzaal krijgen peuters van 2-4 jaar de ruimte om nieuwe dingen te leren. Spelenderwijs!

Groeien gaat vanzelf. Maar voor ontwikkeling is meer nodig. De peuterspeelzaal is meer dan alleen een plek om te spelen. Het is een plek waar peuters samen met leeftijdsgenootjes, op ontdekkingstocht gaan. Zo leren ze nieuwe mogelijkheden ontdekken en bereiden we hen spelenderwijs voor op de basisschool.

Over kinderopvang

We zien kinderopvang als een bron van groei en als een aanvulling op thuis. Een veilige omgeving die je zorgvuldig kiest om je kind te laten spelen en opgroeien met andere kinderen. En vooral een fijne plek om samen de wereld te ontdekken. Op de Bron zijn alle kinderen in goede handen en zijn ze thuis in een wereld waarin ze mogen spelen met veel plezier.

Groeien gaat vanzelf maar voor ontwikkeling is meer nodig

Kleur je wereld bij de BSO 4-13 jaar

Ook voor kinderen van 4 tot 13 jaar is er veel te ontdekken. Elke dag weer. Bij die ontdekkingstocht helpen wij graag een handje. Met een programma vol leuke en uitdagende workshops en activiteiten. Waarbij er natuurlijk ook alle ruimte is voor gezelligheid, spelen en relaxen!

Binnen  onze school wordt de Kov Hwijk de volgende opvang geboden:

  • buitenschoolse opvang (BSO)
  • voorschoolse opvang (VSO)

De medewerkers

Binnen De Bron werken we met BSO, peuterspeelzaal en  verschillende andere professionals zoveel mogeljk samen als één team. Daardoor hebben we veel meer zicht op de talenten en mogelijkheden van alle kinderen en halen we in ieder kind het beste naar boven!

Verbinding met u

Om uw kind goed te begeleiden vinden we contact met u belangrijk. We delen graag met u wat uw kind beleeft en hoe hij zich op allerlei gebied ontwikkelt, thuis en bij de speelzaal en BSO. Bij het brengen en halen nemen we daarom de tijd voor u. Daarnaast ontmoeten we u graag bij oudergesprekken, organiseren we ouderactiviteiten en houden wij u op de hoogte via nieuwsbrieven.

Contact SKH

Voor meer informatie kunt u onze eigen website bezoeken: https://www.skh-harderwijk.nl/

Of neem contact op met ons:

Telefoonnummer: 0341 460183 (werkdagen tussen 8.30-14.00 uur).

Email: info@skh-harderwijk.nl