Jaarplannen

Een nieuw schooljaar met nieuwe plannen…

Voor de zomervakantie beslist het team van CBS De Bron welke ontwikkelingen zij komend jaar uit gaan werken. Punten die aangedragen zijn door ouders, leerlingen maar ook kenbaar zijn gemaakt in bijvoorbeeld de tevredenheidspeiling. Wij behouden wat goed gaat maar focussen ons ook zeker op verbeterpunten. Daarom is en blijft feedback van uw kant zeer waardevol! SAMEN maken we onderwijs!

In dit schooljaar is er in ons jaarplan onder andere aandacht voor:

 1. Invoeren van de driehoeksgesprekken
  Gesprekken met ouders, kind en leerkracht om kinderen mede verantwoordelijk te maken.
 2. Borgen van de KanBan ontwikkelingen van afgelopen jaar en deze verder uitbreiden
  Kinderen in de groepen 6, 7 en 8 leren zelf hun werk plannen en indelen.
 3. Invoering van een nieuwe methode Wereldoriëntatie
 4. Invoering van een nieuwe methode Engels
 5. Implementeren van de nieuwe methode Begrijpend lezen
 6. Verdere ontwikkeling van de methodiek LIST
  LIST is een methode voor technisch lezen, het doel is dat kinderen zich ontwikkelen tot gemotiveerde lezers .
 7. Ontwikkelen van een rijke leeromgeving
  Kinderen leren door te lezen, te zien en te ervaren. We onderzoeken hoe wij hier beter aan tegemoet kunnen komen.