Leerlingenraad

Kinderen die hun stem laten gelden

De leerlingenraad behartigt de belangen van leerlingen van onze school. De leerlingenraad bestaat uit leerlingen gekozen uit de groepen 5 t/m 8. Elk jaar worden er aan het begin van het schooljaar verkiezingen gehouden. Er wordt gesproken over zaken die leerlingen bezig houden. Bijvoorbeeld schoolactiviteiten, inrichting en buitenschoolse activiteiten. Via een ‘leerlingenraadbrievenbus’ kunnen alle leerlingen punten inbrengen in de vergadering. De leerlingenraad is bevoegd advies uit te brengen aan de schoolleiding over zaken die de leerlingen direct aangaan. Een leerlingenraad heeft slechts een adviserende rol en kan geen veranderingen afdwingen.