De overblijf op De Bron

Samen lunchen en spelen

De tussenschoolse opvang wordt verzorgd door Lunchkidz. Diane de Boer is de coördinator en regelt alles rondom het overblijven bij ons op school. De kosten van de TSO berekent Lunchkidz aan ons door.

Wij vragen van u een vrijwillige bijdrage om de kosten van de TSO te kunnen betalen. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een betaalverzoek via Parro.
Voor dit schooljaar zijn de kosten per leerling € 55,-

Voor overige informatie verwijzen we u naar www.lunchkidz.nl