Op onze school werken de leerlingen op verschillende niveaus. Met het oog op passend onderwijs willen wij zorg kunnen bieden aan leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte, zowel de meer- en de minder begaafde leerling. Deze zorg in gericht op cognitie. We streven naar een gedegen leerlingenzorg die betrekking heeft op alle, aan ons toevertrouwde leerlingen. Deze zorg hebben wij verder uitgeschreven in ons School Ondersteuning Profiel (SOP), dit document kunt u vinden op onze website.

Kangoeroe kinderen – groep 1 t/m 4

Een kind moet merken dat hij serieus genomen wordt in zijn kunnen. Dat er naar hem geluisterd wordt en dat hij gezien en erkend wordt. Leerlingen uit de onderbouw die meer aankunnen bieden we uitdaging aan met leermateriaal dat speciaal voor hen is ontwikkeld. De groepsleerkrachten geven ze extra opdrachten en coaching in het ‘leren’ leren. De leerdoelen liggen voor hen veelal op andere gebieden dan die van de reguliere lesstof. Deze extra uitdaging krijgen zij in de kangoeroe groep.

Prisma – groep 5 t/m 8

Op onze school hebben we naast de gewone jaargroepen de Prismagroep. De Prismagroep is bedoeld voor meer begaafde leerlingen van onze school en van CBS De Parel in Hierden. Zoals er voor kinderen die extra oefening nodig hebben Remedial Teaching is, heeft onze school ook voor kinderen die meer begaafd zijn een extra programma. De toegang tot de Prismagroep verloopt volgens een strak protocol, zodat duidelijk is wie ervoor in aanmerking komen. De Prismagroep is op maandag op de Parel. Meer informatie kunt u krijgen via de IB-er.